Czyli dostęp do sportowej infrastruktury publicznej. W marcu 2017 uruchomiony zostanie pilotażowo „Sport planner”. Będzie to aplikacją ułatwiającą rezerwację infrastruktury sportowej będącej wśród podmiotów podlegających gminie. Rozwiązanie docelowo dostarczy mieszkańcom, w tym osobom z niepełnosprawnością̨, rzetelny opis wszystkich obiektów sportowych na terenie miasta oraz umożliwić ich swobodną rezerwację. W pierwszym etapie aplikacja obejmie pilotażowo 10 obiektów, by po fazie testów rozwijać się o kolejne przestrzenie.  Realizacja pomysłu to jeden z efektów tworzonego Gdańskiego Programu Aktywności Sportowej.