Podnoszenie jakości życia w gdańskich dzielnicach poprzez poprawę relacji sąsiedzkich, czy pomoc w rozwiązywaniu drobniejszych i poważniejszych codziennych trudności. Wsparcie przyjmie postać bardzo wymierną – pakietu usług realizowanych dla mieszkańców we współpracy z lokalnymi organizacjami i grupami aktywistów. Chcemy również wesprzeć stworzenie nowego miejsca przyjaznego mieszkańcom uzupełniać tym samy już funkcjonujące inicjatywy. Miejsce to powinno stać się swoistym miejscem pierwszego kontaktu oraz wsparcia w sprawach, które z punktu widzenia mieszkańców dzielnicy mogą wydawać się trudne do „ruszenia z miejsca”.