Zeszyty edukacyjne „Olimpiada wiedzy o Gdańsku” to źródło wiedzy . Do tej pory zostały wydane już 2 części broszur obejmujących najważniejszą wiedzę o Gdańsku, jego historii i ludziach tu żyjących.  Zeszyty są przekazywane placówkom edukacyjnym, organizacjom i instytucjom oraz prywatnym osobom chcącym pogłębiać swoją wiedzę o Gdańsku i budować świadomość identyfikacji lokalnej. W przyszłym roku wydawane będą kolejne numery zeszytów, które tym samym umożliwiają przygotowanie się do kolejnych edycji Olimpiady wiedzy o Gdańsku.