W 2017 roku będą miały miejsce X Jubileuszowe „Gdańskie Dni Sąsiadów” w funkcjonujące w mieście od 2006 roku. EDF przy współpracy z ich organizatorami  zaprosi mieszańców by do przyjacielskich, sąsiedzkich spotkań dodali aktywność poprawiającą jakość życia w swoim otoczeniu. Fundusz Sąsiedzkich grantów na działania społeczne sfinansuje 80 projektów składanych przez mieszkańców.