Bezpłatne porady prawne w ISE

Co tydzień w czwartki w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii dyżuruje przedstawiciel kancelarii prawnej, udzielający mieszkańcom dzielnicy bezpłatnych porad prawnych. Z konsultacji korzysta coraz większa grupa mieszkańców, dlatego w tym numerze Kuriera postanowiliśmy przybliżyć czytelnikom, w jakiego rodzaju pytaniami najczęściej przychodzą do ISE poszukujący porady prawnej.

 

Współpraca z kancelarią Wódecki Zawisza Żurowski, obsługującą porady prawne w ISE, przeznaczone dla mieszkańców Dolnego Miasta, rozpoczęła się w maju tego roku, tuż po uruchomieniu przy Reducie Wyskok 2 naszego Inkubatora.

Zależało nam na jak największej uniwersalności i dostępności, zarówno pod względem treści udzielanych porad prawnych jak i przede wszystkim kręgu odbiorców.

Współpraca okazała się owocna i odbiła się szerokim echem wśród społeczności lokalnej, która z każdym tygodniem coraz chętnej i liczniej zgłasza się na rozmowę z prawnikiem.
– Od maja 2017 r. z pomocy prawnej skorzystało już ponad 40 osób – mówi Elżbieta Woroniecka  z ISE. – Aby zapewnić zainteresowanym komfort niedługiego oczekiwania w kolejce, wszystkich zainteresowanych bezpłatną poradą prawną w ISE, prosimy o wcześniejszy kontakt z nami i zapisanie się na konkretny termin. W celu ustalenia terminu wizyty prosimy o kontakt telefoniczny: 58 716-31-59 lub mailowy: eworoniecka@fundacjagdanska.pl.

 

Najliczniejszą grupę korzystających z porad stanowią seniorzy oraz osoby w średnim wieku. Wśród tych grup dominują problemy związane z szeroko rozumianym prawem mieszkaniowym i spadkowym.

 • W pierwszej kategorii spraw mieszczą się przede wszystkim pytania związane z niewłaściwym zarządzaniem nieruchomością wspólną, tj. niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przez administratorów budynków ich obowiązków ustawowych w zakresie wykonywania remontów, zwoływania zebrań wspólnot mieszkaniowych czy wykonywania podejmowanych przez nich uchwał – mówi Marcin Zawisza, z kancelarii Wódecki Zawisza Żurowski. – Wielokrotnie przewijał się także wątek uzyskania lub utraty prawa do lokalu socjalnego bądź komunalnego, konsekwencje orzeczenia przez sąd eksmisji z takiego mieszkania i związane z tym uprawnienia eksmitowanych.

  W zakresie spraw spadkowych dominują pytania odnośnie skutecznego zabezpieczenia majątku na wypadek śmierci – w jaki sposób sporządzić ważny testament, jak zainicjować postępowanie spadkowe, ustalić krąg spadkobierców, a następnie podzielić majątek przed notariuszem bądź przed sądem powszechnym.
  Jak wynika z informacji od przedstawicieli kancelarii, dużą trudność klientom sprawia ustalenie kręgu spadkobierców i ich udziałów w schedzie spadkowej. Wynika to przede wszystkim z licznych zaszłości i nieuregulowaniu spraw spadkowych w poprzednich pokoleniach.

  Wśród osób korzystających z porady prawnej nie zabrakło jednak również młodzieży oraz młodych rodziców. Tematyka rozmów była w tym wypadku zgoła odmienna i najczęściej obracała się wokół spraw alimentacyjnych i obowiązków wychowawczych rodziców – ustalenia kontaktów z dziećmi, wyrażenie zgody na ich wyjazd za granicę, a także ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców.
  W drugiej połowie roku dało się zauważyć istotny wzrost pytań dotyczących uprawnień do uzyskania świadczeń z programu 500+, w szczególności niezbędnych w tym zakresie dokumentów.

  Problematyką, która regularnie przewija się podczas spotkań z prawnikiem, niezależnie od grupy wiekowej, jest zadłużenie w stosunku do banków, instytucji parabankowych oraz różnego rodzaju usługodawców (multimedia, sprzęt telefoniczny i komputerowy etc.). Klientów interesuje sposób i forma odwołania od nakazu sądowego zasądzającego należności z tytułu przeterminowanych płatności oraz termin przedawnienia takich roszczeń.
  Pomimo tak szerokiego wachlarza problemów, z którymi zgłaszali
  się mieszkańcy, każdy z nich już podczas pierwszego spotkania z prawnikiem uzyskuje wyczerpującą informację o przysługujących mu uprawnieniach oraz najbardziej efektywnej ścieżce dalszego postępowania. W razie potrzeby prawnicy udostępniają stosowne wzory pism, w tym procesowych i w przystępnych słowach tłumaczą, gdzie, w jakiej formie i w jakim terminie należy je złożyć.

Pomoc prawną  w ISE świadczy

Marcin Zawisza – radca prawny. Wspólnik i współzałożyciel Kancelarii Wódecki Zawisza Żurowski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Koordynator Zespołu Radców Prawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni oraz w ZPS im. K.Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, rodzinnym, zobowiązań oraz prawie pracy.