Ubezpieczenia zawodowe

Pracując, wykonujemy różne czynności. Jedni z nas obarczeni są większą odpowiedzialnością, inni mniejszą. Najczęściej znajduje to odzwierciedlenie w naszych zarobkach, bowiem z reguły osoby bardziej wykwalifikowane, a przy okazji narażone na występowanie przeciwko nim z pozwami odszkodowawczymi zarabiają więcej. Ciężko jest porównać zarobki prawnika z zarobkami bibliotekarza, tak jak i nie ma porównania w odpowiedzialności jaka związana jest z wykonywaniem każdego z tych zawodów.

Ubezpieczenia wymagane w pracy

Ubezpieczenia zawodowe są rodzajem ubezpieczeń, które powołane zostały do życia po to, by zapewnić osobom poszkodowanym w wyniku działań zawodowych możliwość skutecznego dochodzenia swoich praw

Autor zdjęcia: markus spiske

Ubezpieczenia zawodowe (które można wykupić online tutaj na przykład) są rodzajem ubezpieczeń, które powołane zostały do życia po to, by zapewnić osobom poszkodowanym w wyniku działań zawodowych możliwość skutecznego dochodzenia swoich praw.

Z racji wspomnianego wyżej ryzyka zawodowego, są zawody w których posiadanie polisy OC jest koniecznością. Do profesji tych zalicza się zawód:

 • rzecznika patentowego,
 • rzeczoznawcy majątkowego,
 • radcy prawnego,
 • adwokata,
 • komornika sądowego,
 • notariusza,
 • organizatora imprez masowych,
 • pośrednika nieruchomości,
 • agenta ubezpieczeniowego,
 • brokera ubezpieczeniowego,
 • księgowego,
 • detektywa,
 • architekta,
 • inżyniera,
 • lekarza,
 • biegłego rewidenta,
 • dysponenta jednostek ratownictwa medycznego,
 • biura usług płatniczych,
 • zakłady opieki zdrowotnej
 • etc.

Nie oznacza to jednak, że ubezpieczenia zawodowe nie mogą być zawierane także przez przedstawicieli innych profesji, wręcz przeciwnie. Każdy z nas może ubezpieczyć się dobrowolnie, do czego zresztą zachęcamy, bowiem komfort wykonywania swojej pracy i zdjęcie z nas ciężaru odszkodowawczego wpływa bardzo korzystnie na naszą wydajność.