Ryzyko związane z prowadzeniem działalności zawodowej

Prowadzenie działalności zawodowej, a więc wykonywanie czynności związanych z naszym zawodem wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością i to na wielu frontach. To nie tylko konieczność utrzymywania dobrej relacji z klientami i współpracownikami, ale także i dbanie o to, by wykonywane czynności pozwalały na osiągnięcie założonych celów. Niestety, nie wszystko da się przewidzieć i nie nad wszystkim da się zapanować. Czasem zdarzają się sytuacje, w których ryzyko zawodowe jest naprawdę duże. W takich momentach, nieocenione jest ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej. Można je wykupić w większości towarzystw ubezpieczeniowych, a warto je posiadać chociażby dlatego, że ubezpieczenie takie jest w stanie skutecznie ochronić Twój majątek przed różnego rodzaju obciążeniami finansowymi, które wynikać będą z konieczności naprawienia szkody, którą wyrządziło się innej osobie w wyniku prowadzonej działalności zawodowej, czy też podczas wykonywania swojego zawodu.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

Podstawowym argumentem przemawiającym za posiadaniem ubezpieczenia jest to, że w sytuacji gdy zdarzy się to Tobie, bądź też Twojemu pracownikowi, że wyrządzicie innej osobie szkodę – ubezpieczyciel wypłaci jej odszkodowanie

Autor zdjęcia: nan palmero

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przeznaczone jest dla:

  • osób prawnych,
  • osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą,
  • osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
  • a także dla jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, prowadzących działalność gospodarczą.

Najważniejsze korzyści płynące z posiadania ubezpieczenia

Podstawowym argumentem przemawiającym za posiadaniem ubezpieczenia jest to, że w sytuacji gdy zdarzy się to Tobie, bądź też Twojemu pracownikowi, że wyrządzicie innej osobie szkodę – ubezpieczyciel wypłaci jej odszkodowanie.
Warto zauważyć także, że dzięki posiadaniu ubezpieczenia, Twoja firma może wywiązać się z wymagań dotyczących na przykład kontraktu, czy też przetargu. Czasem zdarza się bowiem tak, że klienci wymagają od swoich kontrahentów zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC zawodowego). Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których zawiera się umowę o wykonanie określonych czynności zawodowych, czy też przystępuje się do zamówień publicznych.

Istotną kwestią jest też to, że większość ubezpieczycieli jest dość elastycznych. Dzięki temu nie jest dużym problemem dopasowanie polisy do własnych potrzeb, czy też potrzeb firmy, którą prowadzimy. Możliwe jest także wykupienie dodatkowych klauzuli.

Dużym udogodnieniem jest oferowanie klientom dogodnych dla nich sposobów płatności. Najczęściej składkę taką można możesz zapłacić jednorazowo lub w uzgodnionych z ubezpieczycielem ratach.