Profesjonalne doradztwo podatkowe

Każdy przedsiębiorca prowadzący swoją działalność, prędzej czy później spotyka się z terminem planowania podatkowego. Planowania, które w gruncie rzeczy jest niczym innym jak podejmowaniem szeregu, zgodnych z obowiązującym prawem podatkowym działań, których celem jest minimalizacja zobowiązań podatkowych, bądź ich odroczenie w czasie.

Podatki i ich planowanie

Każdy przedsiębiorca prowadzący swoją działalność, prędzej czy później spotyka się z terminem planowania podatkowego

Autor zdjęcia: free pictures of money

Planowanie podatkowe może być bazować na dwóch podstawowych rozwiązaniach (więcej). Pierwszym z nich jest rozwiązanie proste, czyli działanie w obrębie przewidzianych w polskich prawie podatkowych działań z zakresu jednego podatku. Mogą to być działania pod postacią chociażby:

 • ulgi technologicznej,
 • wykorzystania strat podatkowych,
 • uproszczonych zaliczek,
 • obniżania stawek amortyzacyjnych,
 • podwyższania stawek amortyzacyjnych.

Z drugiej strony planowanie podatkowe może bazować na rozwiązaniach złożonych, czyli rozwiązaniach niewynikających wprost z prawa podatkowego, rozwiązaniach z zakresu różnych podatków oraz rozwiązaniach z obcego ustawodawstwa.

Powyżej wymiennie kwestie pozwalają doradcom podatkowym podejmować działania z zakresu chociażby podwyższenia:

 • podstaw amortyzacji środków trwałych,
 • podstaw amortyzacji wartości niematerialnych,
 • podstaw amortyzacji wartości prawnych,
 • kosztów uzyskania przychodu.

Jak i również działania z zakresu optymalizacji:

 • podstawy opodatkowania wynagrodzeń kadry kierowniczej,
 • podstawy opodatkowania wynagrodzeń członków zarządu,
 • podatku dochodowego od osób prawnych.

Jak widać, zawód doradcy podatkowego wymaga nie tylko posiadania konkretnej wiedzy ale i również konkretnych umiejętności. Dlatego też osoby wykonujące ten zawód zobowiązane są do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Doradca podatkowy ubezpieczenie to z jednej strony zabezpieczanie interesów samego doradcy (na okoliczność konsekwencji ewentualnych błędów jakie mogą wyniknąć podczas praktyki zawodowej), z drugiej natomiast strony doradca podatkowy ubezpieczenie to zabezpieczenie interesów jego klientów. Dlatego też stojąc przed potrzebą konsultacji z doradcą podatkowym warto w pierwszej kolejności upewnić się czy stosowna polisa ubezpieczeniowa została przez niego wykupiona.