Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego dla takich chociażby stanowisk pracy jak: projektant, zarządca budynku, inspektor zarządu, czy architekt nie należy do najłatwiejszych. Jak bowiem ocenić ryzyko prac niebędących ani typową pracą biurową (pomimo, że zarówno zarządca, jak i architekt sporo czasu spędza przy biurku i komputerze), ani typową pracą w terenie (pomimo, że i inspektor i projektant od czasu do czasu przebywa w terenie, dokonując tzw. wizji lokalnych)? Nie jest to zadanie łatwe, ale i równocześnie nie jest to zadanie niewykonalne.

Ryzyko zawodowe

Ocena ryzyka zawodowego dla takich chociażby stanowisk pracy jak: projektant, zarządca budynku, inspektor zarządu, czy architekt nie należy do najłatwiejszych

Autor zdjęcia: markus spiske

Podejmując się określenia ryzyka zawodowego we wspomnianych przypadkach, należy wsiąść pod uwagę wszystkie, możliwe zagrożenia, z jakimi na danym stanowisku pracy (czy to w biurze, czy w terenie) wykonujący swoje powinności zawodowe architekt, projektant, czy też zarządca może mieć do czynienia. Należy, zatem wziąć pod uwagę potencjalne zagrożenia wynikające z faktu:

 • uczestniczenia w ruchu drogowym,
 • jazdy samochodem,
 • przechodzenia przez ulicę,
 • poruszaniu się po chodniku,
 • przemieszczania się osób,
 • wybuch pożaru,
 • upadku z wysokości,
 • wystawienia na promieniowanie,
 • pracy statycznej,
 • pracy dynamicznej,
 • itd.

Mając powyższe na uwadze, jak najbardziej zasadnym wydaje się być konieczności wykupienia polisy ubezpieczeniowej, ubezpieczającej od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jednak ubezpieczenie NNW nie jest wystarczające, ponieważ swoim zakresem nie obejmuje szkód względem osób trzecich, spowodowanych przez ubezpieczonego w związku z wykonywanym zawodem, lub też w związku z prowadzona działalnością. Takie gwarancje daje natomiast ubezpieczenie OC zawodowe.