Ubezpieczenie zawodowe – lepiej mieć niż nie mieć

Jeśli nie zaliczamy się do grona profesji objętych obowiązkiem posiadania polisy OC zawodowej, warto się zastanowić nad tym, czy nie wykupić jej dobrowolnie. Zwłaszcza opcję taką warto rozważyć wtedy, gdy świadczymy usługi obarczone dużym stopniem zagrożenia wyrządzenia osobom trzecim szkody. By mieć OC zawodowe nie trzeba być więc lekarzem, czy też prawnikiem. Równie dobrze można […]

Ryzyko związane z prowadzeniem działalności zawodowej

Prowadzenie działalności zawodowej, a więc wykonywanie czynności związanych z naszym zawodem wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością i to na wielu frontach. To nie tylko konieczność utrzymywania dobrej relacji z klientami i współpracownikami, ale także i dbanie o to, by wykonywane czynności pozwalały na osiągnięcie założonych celów. Niestety, nie wszystko da się przewidzieć i nie […]

Ubezpieczenia zawodowe

Pracując, wykonujemy różne czynności. Jedni z nas obarczeni są większą odpowiedzialnością, inni mniejszą. Najczęściej znajduje to odzwierciedlenie w naszych zarobkach, bowiem z reguły osoby bardziej wykwalifikowane, a przy okazji narażone na występowanie przeciwko nim z pozwami odszkodowawczymi zarabiają więcej. Ciężko jest porównać zarobki prawnika z zarobkami bibliotekarza, tak jak i nie ma porównania w odpowiedzialności […]

Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i położnej

Zawód pielęgniarki i położnej jest profesją wiążącą się ze specjalnym rodzajem odpowiedzialności. Każdego dnia w swojej pracy oddziałują one w końcu na losy innych ludzi, pozostających pod ich opieką. Z jednej strony, to wspaniała, dająca prawdziwą satysfakcję praca, z drugiej olbrzymia presja i ryzyko, by nikomu nie wyrządzić krzywdy. To wielka odpowiedzialność zawodowa.

Aktywność zawodowa

Wykonywanie niektórych zawodów wiąże się z koniecznością posiadania polisy ubezpieczenia zawodowego. Wymóg ten dotyczy przede wszystkim zawodów, których wykonywania wiąże się ze sporym ryzykiem zastania szkód; szkód, jakie wyrządzić może osoba wykonująca swoje czynności zawodowe osobom trzecim, bądź mieniu do nich należącemu. Takie ubezpieczenia zawodowe stanowią tym samym doskonałe zabezpieczenie interesów zarówno jednaj, jak i […]

Zawody obarczone szczególnym ryzykiem

Są zawody, z racji swojej specyfiki, obarczone szczególnym ryzykiem zawodowym. Z tego właśnie powodu, przedstawiciele tychże profesji zobligowani są do tego, by posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej. Celem takiego ubezpieczenia, jest zapewnienie skuteczności dochodzenia roszczeń poszkodowanym klientom tychże osób. Warunkiem niezbędnym, upoważniającym do wypłaty odszkodowania jest jednak dowiedzenie, że do szkody doszło na skutek błędu, […]

Aktywność zawodowa adwokata

Adwokat to zawód cieszący się bardzo dużą renomą. Jest to również zawód wymagający specjalistycznej wiedzy oraz konkretnych umiejętności. Jest to również zawód związany z dużym ryzykiem zastania okoliczności mogących mieć poważne finansowe konsekwencje. Dlatego też zawód adwokata należy do grona zawodów, których praktykowanie nie może się odbywać bez ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Adwokat ubezpieczenie OC zobowiązany […]

Ubezpieczenie księgowego

Osoby wykonujące czynności księgowe na podstawie umowy o pracę, lub na podstawie umowy cywilno-prawnej (więcej tutaj) zobowiązane są do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia ochrony prawnej oraz odpowiedzialności karano skarbowej. Dotyczy to także przedsiębiorców uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego dla takich chociażby stanowisk pracy jak: projektant, zarządca budynku, inspektor zarządu, czy architekt nie należy do najłatwiejszych. Jak bowiem ocenić ryzyko prac niebędących ani typową pracą biurową (pomimo, że zarówno zarządca, jak i architekt sporo czasu spędza przy biurku i komputerze), ani typową pracą w terenie (pomimo, że i inspektor i projektant […]

Co z tym spadkiem

Wychodzi na to, że dostanę spadek. Sytuacja dość zaskakująca, ponieważ z osobą, która swoim testamencie mnie uwzględniła, aż tak wiele do czynienia nie miałam, więc chyba moje zdziwienie jest bardziej niż zrozumiałe. Trochę mnie ta sytuacja też przeraża. W dużej mierze na pewno, dlatego, że zawsze i wszędzie wietrzę jakiś podstęp. Ot, taka ze mnie […]