Ubezpieczenie księgowego

Osoby wykonujące czynności księgowe na podstawie umowy o pracę, lub na podstawie umowy cywilno-prawnej (więcej tutaj) zobowiązane są do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia ochrony prawnej oraz odpowiedzialności karano skarbowej. Dotyczy to także przedsiębiorców uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.