Aktywność zawodowa

Wykonywanie niektórych zawodów wiąże się z koniecznością posiadania polisy ubezpieczenia zawodowego. Wymóg ten dotyczy przede wszystkim zawodów, których wykonywania wiąże się ze sporym ryzykiem zastania szkód; szkód, jakie wyrządzić może osoba wykonująca swoje czynności zawodowe osobom trzecim, bądź mieniu do nich należącemu. Takie ubezpieczenia zawodowe stanowią tym samym doskonałe zabezpieczenie interesów zarówno jednaj, jak i drugiej strony.

Wykonywanie niektórych zawodów wiąże się z koniecznością posiadania polisy ubezpieczenia zawodowego

Autor zdjęcia: RLHyde

Konieczność posiadania ubezpieczenia zawodowego spoczywa między innymi na pośrednikach w obrocie nieruchomościami, brokerkach ubezpieczeniowych oraz:

  • radcach prawnych,
  • adwokatach,
  • komornikach sądowych,
  • notariuszach.

Fakt konieczności posiadania ubezpieczenia obowiązkowego, nie wyklucza jednak możliwości doubezpieczenia się. Dlatego też przedstawiciele powyżej wymienionych profesji mogą, za pomocą stosownej polisy ubezpieczenia dodatkowego, na przykład rozszerzyć zakres odpowiedzialności, podnieść sumę gwarancyjna oraz rozszerzyć zakres ubezpieczenia na swoich pracowników oraz praktykantów.