Aktywność zawodowa adwokata

Adwokat to zawód cieszący się bardzo dużą renomą. Jest to również zawód wymagający specjalistycznej wiedzy oraz konkretnych umiejętności. Jest to również zawód związany z dużym ryzykiem zastania okoliczności mogących mieć poważne finansowe konsekwencje. Dlatego też zawód adwokata należy do grona zawodów, których praktykowanie nie może się odbywać bez ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Adwokat ubezpieczenie OC zobowiązany jest wykupić do trzydziestu dni od momentu wpisania go na listę adwokatów i nie później niż do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia przez niego praktyki zawodowej (kilka dodatkowych informacji pod linkiem: https://adwokaci.iexpert.pl/oc-obowiazkowe/).

Adwokat ubezpieczenie OC zobowiązany jest wykupić do trzydziestu dni od momentu wpisania go na listę adwokatów i nie później niż do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia przez niego praktyki zawodowej

Autor zdjęcia: uonottingham

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokata stanowi zabezpieczenie zarówno interesów samych adwokatów, jak i interesów ich klienta. Klientami adwokatów zazwyczaj są przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne.

Adwokat a przedsiębiorca

W ramach swojej praktyki zawodowej adwokat świadczący swoje usługi przedsiębiorcom zajmuje się:

 • zakładaniem spółek,
 • rejestracją działalności,
 • przekształcaniem spółek,
 • fuzjami przedsiębiorstw,
 • przejęciami przedsiębiorstw,
 • przygotowywaniem projektów uchwał,
 • przygotowywaniem regulaminów,
 • przygotowywaniem dokumentów pracowniczych,
 • obsługą prawną przedsiębiorców,
 • obsługą procesów restrukturyzacyjnych,
 • obsługa projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej
 • prowadzeniem spraw sądowych,
 • prowadzeniem spraw administracyjnych,
 • prowadzeniem spraw egzekucyjnych,
 • czynnościami windykacyjnymi,
 • sporządzaniem opinii,
 • sporządzaniem analiz prawnych,
 • sporządzaniem projektów umów,
 • udziałem w negocjacjach,
 • doradztwem podatkowym,
 • prowadzeniem spraw karnych,
 • prowadzeniem spraw karno-skarbowych,
 • prowadzeniem spraw likwidacyjnych,
 • prowadzeniem spraw upadłościowych,
 • negocjacjami kredytowymi,
 • spawami z obszaru zamówień publicznych,
 • sprawami z obszaru partnerstwa publiczno-prawnego,
 • pomocą publiczna.

Adwokat a klient indywidualny

Adwokat rzecz jasna również zajmuje się sprawami klientów indywidualnych. Zakres jego fachowej pomocy wówczas wygląda następująco:

 • pomoc z zakresu prawa pracy,
 • pomoc w sprawach rozwodowych,
 • pomoc w sprawach alimentacyjnych,
 • pomoc w sprawach spadkowych,
 • sporządzanie umów dotyczących nieruchomości,
 • sporządzanie umów dotyczących kwestii budowlanych,
 • sporządzanie umów dotyczących kwestii handlowych,
 • sporządzanie umów dotyczących kwestii bankowych,
 • pełnomocnictwo w sprawach sądowych,
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych.