Ryzyko związane z prowadzeniem działalności zawodowej

Prowadzenie działalności zawodowej, a więc wykonywanie czynności związanych z naszym zawodem wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością i to na wielu frontach. To nie tylko konieczność utrzymywania dobrej relacji z klientami i współpracownikami, ale także i dbanie o to, by wykonywane czynności pozwalały na osiągnięcie założonych celów. Niestety, nie wszystko da się przewidzieć i nie […]