Ubezpieczenia zawodowe

Pracując, wykonujemy różne czynności. Jedni z nas obarczeni są większą odpowiedzialnością, inni mniejszą. Najczęściej znajduje to odzwierciedlenie w naszych zarobkach, bowiem z reguły osoby bardziej wykwalifikowane, a przy okazji narażone na występowanie przeciwko nim z pozwami odszkodowawczymi zarabiają więcej. Ciężko jest porównać zarobki prawnika z zarobkami bibliotekarza, tak jak i nie ma porównania w odpowiedzialności […]