Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i położnej

Zawód pielęgniarki i położnej jest profesją wiążącą się ze specjalnym rodzajem odpowiedzialności. Każdego dnia w swojej pracy oddziałują one w końcu na losy innych ludzi, pozostających pod ich opieką. Z jednej strony, to wspaniała, dająca prawdziwą satysfakcję praca, z drugiej olbrzymia presja i ryzyko, by nikomu nie wyrządzić krzywdy. To wielka odpowiedzialność zawodowa.