Aktywność zawodowa

Wykonywanie niektórych zawodów wiąże się z koniecznością posiadania polisy ubezpieczenia zawodowego. Wymóg ten dotyczy przede wszystkim zawodów, których wykonywania wiąże się ze sporym ryzykiem zastania szkód; szkód, jakie wyrządzić może osoba wykonująca swoje czynności zawodowe osobom trzecim, bądź mieniu do nich należącemu. Takie ubezpieczenia zawodowe stanowią tym samym doskonałe zabezpieczenie interesów zarówno jednaj, jak i […]