Zawody obarczone szczególnym ryzykiem

Są zawody, z racji swojej specyfiki, obarczone szczególnym ryzykiem zawodowym. Z tego właśnie powodu, przedstawiciele tychże profesji zobligowani są do tego, by posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej. Celem takiego ubezpieczenia, jest zapewnienie skuteczności dochodzenia roszczeń poszkodowanym klientom tychże osób. Warunkiem niezbędnym, upoważniającym do wypłaty odszkodowania jest jednak dowiedzenie, że do szkody doszło na skutek błędu, […]