Zasady kodeksu etyki i standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami

Kodeks etyki i standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami opracowane przez Polską Federację Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w 1996 roku, stanowią zbiór reguł wypracowanych przez przedstawicieli tej grupy zawodowej. Reguły te nakazują uczciwe traktowanie wszystkich stron transakcji, uznając za niedopuszczalne praktyki polegające na umyślnym wprowadzaniu w błąd klientów w sprawach dotyczących danej nieruchomości. Są to […]