Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

Przepisami prawa w Polsce, osoby wykonujące określone zawody, zobligowane są do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek ten określają ustawy lub rozporządzenia właściwe dla poszczególnych rodzajów działalności i aktywności zawodowej.